بهره برداری از رایانه (کامپیوتر) جهت نگهداری و پردازش اسناد رسمی و اطلاعات تخصصی، صنعتی، تجاری، شخصی و خانوادگی بگونه ای توسعه یافته است که درصورت حذف رایانه ها و شبکه های ارتباطی آنها، بسیاری از فعالیت های روزانه دچار مشکل جدی شده و حتی بسیاری از فعالیت ها کاملا متوقف می گردند.

اگر تا چند سال قبل، زندگی شخص و خانوادگی بدون رایانه ها می گذشت، امروزه از آثار مثبت و منفی فضای مجازی بی نصیب نیست. حوادث غیر عمدی نظیر نقص فنی در تجهیزات سخت افزاری و یا نرم افزاری به همراه سوءاستفاده هایی که موجب بروز حوادث عمدی و بدخواهانه می شوند، می توانند آسیب های بسیاری در فضای مجازی ایجاد کنند. لذا بهره برداری از رایانه و فضای تبادل اطلاعات می بایست آگاهانه و همراه با آموزش های روزآمد باشد. آزمایشگاه تخصصی آپا ی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان بازوی اجرایی و همکار مرکز ملی ماهر ( مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ) در محدوده استان قزوین عمل می کند.

آپا سرنام " آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد " است و آزمایشگاه تخصصی آپا در حوزه حوادث رایانه ای عمل می کند. رصد و دیدبانی، شناسایی، تجزیه و تحلیل حوادث عمدی و غیر عمدی رایانه ای از فعالیت های روزانه آپا است. آموزش و آگاهی رسانی حوادث رایانه ای در سطح بهره برداری های تخصصی و یا عمومی انواع رایانه ها ( رایانه های تخصصی، شخصی، همراه و رایانه های تعبیه شده در دیگر تجهیزات ) نیز در حیطه فعالیت آپا است.

نیرو های انسانی فعال در آپا در مواقع ضروری جهت ارائه خدمات امداد حوادث رایانه ای اعزام می شوند و تلاش می کنند تا آسیب های این حوادث را به حداقل برسانند. آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد مبتنی بر پژوهش و تحقیق است و لذا پژوهش روزآمد نیروی درون زای فعالیت های آپا است.

 

ارتباط با آزمایشگاه تخصصی آپا:

آدرس: قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشکده فنی و مهندسی، آزمایشگاه تخصصی آپا، کدپستی ٣٤١٤٨٩٦٨١٨

تلفن : ٠٢٨٣٣٩٠١١١٩

دورنگار : ٠٢٨٣٣٧٨٠٠٨٤

پست الکترونیکی: cert@eng.ikiu.ac.ir

ارسال پیام برای ما

بروزرسانی : شنبه 17 تیر 1396 - 18:11:11