سه شنبه 19 تیر 1397
محققان موفق به کشف گونه‌ای جدید از بدافزار‌های خانواده راخنی شده‌اند.

اخیرا محققان حوزه امنیت اطلاعات موفق به کشف یک گونه جدید و جالب از بدافزار‌ها‌ شده‌اند. گونه‌ای جدید که می‌تواند در رابطه با نصب انواع مختلفی از پیلود[1]‌ها (باج‌افزار[2]، استخراج[3] کننده غیرمجاز ارز دیجیتال[4] و یا کرم‌[5]های جاسوس) بر اساس ساختار قربانیان خود (توان پردازشی و وجود برخی اطلاعات مهم) تصمیم‌گیری کند. این تصمیم‌گیری به گونه‌ای است که بیشترین منفعت را برای مهاجمان به همراه داشته باشد. باج‌افزار‌ها و استخراج‌کننده‌های غیرمجاز ارز مهمترین پیلود‌های مورد استفاده توسط بدافزار‌های این خانواده گزارش شده است.[1]-Payload

[2]-Ransomware

[3]-Mining

[4]-Cryptocurrency

[5]-Worm

 

آمار بازدید : بروزرسانی :