دوشنبه 6 تیر 1401
عنوان مقاله: جستجوی آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند برای تفریح و درآمد

 

    در این مقاله که در سال 2022 در مجله علمی arXiv preprint arXiv:2203.09843 چاپ‌شده به ارائه یک متدولوژی مورداستفاده توسط مهاجمان سایبری برای بهره‌گیری از آسیبپذیری‌های امنیتی قراردادهای هوشمند و سوءاستفاده از آن‌ها پرداخته‌شده است.

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :