دوشنبه 16 خرداد 1401
مایکروسافت برای یک آسیبپذیری بحرانی در آفیس اقدام به ارائه یک وصله امنیتی کرده است

یک نقص امنیتی خطرناک در ابزار مایکروسافت آفیس کشف‌شده که می‌تواند برای اجرای کد در سیستم‌های آسیب‌دیده مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2022-30190 در استاندارد CVSS دارای شدت خطر 7.8 از 10 بوده و نسخه‌های 2013 الی 2021 مایکروسافت آفیس را تحت تأثیر قرار می‌دهد‌.

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :

اخبار مرتبط