دوشنبه 16 خرداد 1401
شرکت Zyxel اقدام به انتشار وصله امنیتی برای یک آسیبپذیری بحرانی در برخی فایروالهای خود کرده است

شرکت سازنده فایروال Zyxel اقدام به انتشار یک وصله امنیتی برای رفع آسیب‌پذیری خطرناک اجرای کد راه دور در دستگاه‌های خود کرده است. شناسه نقص امنیتی مذکور CVE-2022-30525 بوده که با شدت خطر 9.8 از 10 در استاندارد CVSS سطح خطر بحرانی را دارد.

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :