یکشنبه 24 اردیبهشت 1396
دستورالعمل مرکز ماهر جهت مقابله با باج افزار جدید منتشر شد.

اطلاعات تماس مرکز ماهر:

آدرس:   تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - نبش خیابان شانزدهم - ساختمان مخابراتی آفاق
تلفن مرکز ماهر:    42650000
تلفن پشتیبانی:     22115950-021
وبگاه:        https://www.certcc.ir
پست الکترونیکی:     cert@certcc.ir