دوشنبه 16 خرداد 1401
یک بدافزار بدون فایل جدید کدهای مخرب را در فایل‌های ثبت رویداد ویندوز تزریق می‌کند

محققان امنیت سایبری شرکت کسپر‌اسکی از فعالیت یک کمپین بدافزاری جدید با تزریق کدهای مخرب در فایل‌های ثبت رویداد ویندوز برای اولین بار خبر می‌دهند. درواقع این فعالیت بدافزاری جدید از فایل‌های ثبت رویداد ویندوز به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از شناسایی استفاده می‌کند

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :

اخبار مرتبط