جمعه 2 اردیبهشت 1401
عنوان مقاله: بررسی خودکار آسیبپذیریهای افزایش قیمت TOD در قراردادهای هوشمند

 

در این مقاله که در سال 2022 در کنفرانس علمی 9th International Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications-IEEE چاپ‌شده است. به معرفی یک روش خودکار برای تشخیص آسیبپذیری افزایش قیمت TOD در قراردادهای هوشمند پرداخته میشود.

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :