شنبه 25 دی 1400
عنوان مقاله:بررسی امنیتی کیف‌های پول رمزارز اندرویدی

 

در این مقاله که در سال 2020 در مجله علمی IEEE Network چاپ شده است، ابتدا به اهمیت کلید خصوصی (در رمزنگاری نامتقارن) در رمزارزها و کنترل حسابهای کاربری پرداخته شده است. در واقع محققان بر روی قانونی شدن عملیات مربوط به یک حساب کاربری تنها پس از امضا با کلید خصوصی تاکید دارند. به عبارت دیگر رمزارز‌ها در کیف پولیا صرافیها ذخیره نشده و تنها مدیریت کلید توسط آنها صورت میگیرد. بر این اساس دسترسی به کلید خصوصی را میتوان معادل با مدیریت کل حساب تلقی کرد.

 

آمار بازدید : بروزرسانی :