شنبه 18 دی 1400
عنوان مقاله:چارچوب آزمون نفوذ برای قراردادهای هوشمند بلاک‌چین

 

در این مقاله که در سال 2020 در مجله علمی Peer-to-Peer Networking and Applications چاپ شده است، ابتدا ضمن اشاره به کاربردهای گسترده بلاک‌چین پیش‌بینی‌شده که به‌زودی این فناوری صنایع متعدد را درخواهد گرفت. بلاک‌چین نوعی تراکنش نظیر به نظیر بوده که توزیع غیرمتمرکز، ناشناسی و عدم وجود کنترل متمرکز را میتوان از ویژگیهای آن دانست. قراردادهای هوشمند نیز نوعی اسکریپتهای برنامهنویسی دیجیتال باقابلیت بررسی و اجرای خودکار بوده که در بلاک‌چین ذخیره میشوند. این نوع قراردادها قابلیت انجام تراکنش در لحظه را با هزینه کمتر ممکن کرد‌ه‌اند. لازم به ذکر است هر تراکنش در بلاک‌چین قبل از پذیرش باید به توافق جمع گرهها برسد.

 

آمار بازدید : بروزرسانی :