چهارشنبه 5 آبان 1400
عنوان مقاله: طبقه‌بندی چالش‌ها و ابزارهای امنیت و حریم شخصی

 

در این تحقیق با توجه به دسته‌بندی فوق و کاربردهای گسترده بلاک‌چین اهمیت پژوهش در قراردادهای هوشمند بالا توصیف‌شده است. امنیت اطلاعات، حریم شخصی و نظارت به‌ویژه از مهمترین حوزههای این بخش هستند. در همین راستا محققان پژوهش مربوطه در ادامه مقاله بر روی حملات مربوط به قراردادهای هوشمند تمرکز کردهاند. 

 

 

آمار بازدید : بروزرسانی :