شنبه 5 خرداد 1397
خطرناکترین بدافزارهای آوریل 2018 را بهتر بشناسیم

ماه آوریل با کاهشی چشمگیر در فعالیت مخرب مربوط به بد­افزار­ها  همراه بوده است. این کاهش بیشتر در بدافزار­های ­ ردیمز [1]و  بارگذارنده کوچک[2] و به ویژه بدافزار تحریک ­شده[3] دیده ­می­شود. در آمار گزارش­های مربوط به خطرناک­ترین بدافزار­های ماه آوریل 23 درصد کاهش وجود دارد. حتی با وجود این روند کاهشی فعالیت برخی بدافزار­ها از جمله زئوس افزایش یافته که این امر منجر به گسترش میزان فعالیت­های مربوط به دسته بدافزار­های چند­گانه نیز گردیده است. این افزایش هم برای تغییر خطرناک­ترین دسته بدافزار­ها در دو ماه اخیر کافی نبوده و بدافزار­های از نوع هرزنامه­[4] همچنان به عنوان خطرناک­ترین دسته به کار خود ادامه می­دهند. اما این به معنی روند افزایشی فعالیت­های مخرب در این دسته تلقی نمی­ گردد. در تایید این موضوع می­توان به کاهش 24 درصدی فعالیت­های دسته هرزنامه در آوریل 2018 اشاره نمود. کاهش فعالیت بدافزار تحریک شده را می­توان اصلی ترین دلیل شکل­ گیری روند کاهشی در فعالیت­های این دسته قلمداد کرد. حتی افزایش فعالیت بدافزار مسابقه [5] هم نمی­تواند این کاهش را در آوریل 2018 کاملا بی اثر نماید. اما نکته جالب، حذف تقریبی بدافزار­های از نوع تبلیغات [6]از لیست آوریل 2018  است. این امر موجب اضافه شدن بدافزاری دیگر از نوع استقرار به این لیست شده که حتی با وجود آن نیز این دسته با 18 ­درصد روند کاهش مواجه می­باشد. در ادامه نتایج بررسی و تحلیل موسسه ام.اس.ایساک[7] در رابطه با 10 بدافزار برتر در ماه آوریل 2018 به نقل از مرکز امنیت اینترنت [8] آورده شده است.[1]-Redyms

[2]-Tiny Loader

آمار بازدید : بروزرسانی :