شنبه 24 آذر 1397
امکان اجرای غیرمجاز دستورات سیستم.سی.تی.اِل در لینوکس برای یک کاربر سطح پایین وجود دارد.

پالسی کِیت به عنوان یک ابزار کاربردی در لینوکس با تعریف سیاست‌هایی، امتیازات سیستم را مدیریت می‌کند. این ابزار علاوه بر مدیریت امتیازات راهی برای ارتباط فرآیندهای مجاز و غیرمجاز در سیستمعامل فراهم می‌‌سازد. اخیراً پژوهشگران موفق به کشف یک آسیبپذیری بحرانی در مدیریت [1] بر روی پالسی‌کیت پیش‌فرض (نسخه ۰٫۱۱۵) در بیشتر توزیع‌های محبوب لینوکس از جمله رِدهات[2]، دیباین[3]، اُوبِنتو[4] و سِنت اُس[5] تاثیر منفی می‌گذارد.[1] UserID

[2] Red Hat

[3] Debian

[4] Ubuntu

[5] CentOS

آمار بازدید : بروزرسانی :