شنبه 31 شهریور 1397
ایکس.بَش بدافزاری جدید با ترکیب باجافزار، بات نت و استخراج کننده ارز دیجیتال

اخیرا یک بدافزار جدید و مخرب کاربران ویندوز و لینوکس را مورد هدف قرار داده است. بدافزاری با عملکرد چند منظوره که در خود ویژگی‌های باج‌افزار، بات‌نت، استخراج‌کننده ارز و حتی کرم[1]‌ را جای داده است. بسیاری از محققان حوزه امنیت اطلاعات، طراحی این بدافزار را که ایکس‌.بَش نام داشته به گروه چینی آیرون[2] نسبت می‌دهند. گروهی که تاکنون در بسیاری از حملات سایبری با موضوع باج‌افزارها و استخراج‌کننده‌های ارز دیجیتال نقش داشته است. بر اساس گزارش‌ها این بدافزار می‌تواند به طور گسترده خود را در شبکه‌های محلی و سازمانی توزیع کند.[1]-‌computer worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers

[2]-Iron Group

آمار بازدید : بروزرسانی :