دوشنبه 6 تیر 1401

بررسی مقاله پژوهشی :جستجوی آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند برای تفریح و درآمد

عنوان مقاله: جستجوی آسیب‌پذیری‌های قراردادهای هوشمند برای تفریح و درآمد

دوشنبه 16 خرداد 1401

آسیبپذیری بحرانی در تراشه UNISOC

آسیبپذیری بحرانی در تراشه UNISOC میلیونها دستگاه تلفن هوشمند اندرویدی را در خطر قرار داده است

دوشنبه 16 خرداد 1401

آسیبپذیری بحرانی در مایکروسافت آفیس

مایکروسافت برای یک آسیبپذیری بحرانی در آفیس اقدام به ارائه یک وصله امنیتی کرده است

دوشنبه 16 خرداد 1401

بررسی مقاله پژوهشی :تجارت یا ترفند؟ تشخیص و شناسایی توکن‌های کلاه‌برداری

عنوان مقاله : تجارت یا ترفند؟ تشخیص و شناسایی توکن‌های کلاه‌برداری در صرافی غیرمتمرکز Uniswap

دوشنبه 16 خرداد 1401

رفع یک آسیبپذیری حیاتی در فایروال Zyxel

شرکت Zyxel اقدام به انتشار وصله امنیتی برای یک آسیبپذیری بحرانی در برخی فایروالهای خود کرده است

دوشنبه 16 خرداد 1401

انتشار وصله امنیتی مایکروسافت برای نوع جدیدی از حملات رله NTLM

مایکروسافت اقدام به انتشار یک وصله امنیتی برای فناوری NTLM کرده است

دوشنبه 16 خرداد 1401

تزریق کد در فایلهای ثبت رویداد ویندوز توسط یک بدافزار جدید

یک بدافزار بدون فایل جدید کدهای مخرب را در فایل‌های ثبت رویداد ویندوز تزریق می‌کند

دوشنبه 16 خرداد 1401

ترفند جدید باج‌افزار AvosLocker برای عبور از ضدویروس

باج‌افزار AvosLocker از یک ترفند جدید برای عبور از ضدویروس‌ها استفاده می‌کند